Diğer Kurallar

Klasik satrançtaki gibi son kareye ulaşan piyon yükselir. Fakat farklı olarak burada piyon hangi taşın piyonuysa o taşa dönüşür. Burada şahın piyonu ve piyonların piyonu için bir istisna söz konusudur. Şahın piyonu son kareye ulaştığında kazanmak için rakibin mat etmesi gereken Prens’e dönüşür. Prens tıpkı şah gibi hareket eder. Piyonların piyonu son kareye ulaştığında ise orada kalır ve rakip tarafından alınamaz. Rakibin bir piyon karşısında taş kaybetmekten kaçamayacağı bir durum varsa yada bir piyonun 2 farklı rakip taşını aynı anda alabilecek durumu varsa oyuncu sona ulaştırdığı Piyonların Piyonu’nu o noktaya hareket ettirebilir ve bu hareketinden sonra piyon gibi harekete devam eder. Bu piyon 2. kez son kareye ulaştığında ise Prense dönüşür ve bu şekilde 3. hareketinden sonra prens gibi hareket eden bir dıştan gelen şaha dönüşür.

Oyuncu çıkmaza girdiği an oyunu kaybeder. Elinde dıştan gelen şah yada prensi olmayan oyuncu oyunu kaybeder. Şahını kaybeden oyuncunun elinde dıştan gelen şah ya da prens varsa bunlardan birisi şah rolü üstlenir ve şah gibi hareket eder. Şahınızı rakibin iç kalesine ulaştırabilirseniz oyun berabere biter.